utväxt

utväxten

utväxter

utväxterna

Substantiv
medicin

Synonymer

botanik