utsatt

Adjektiv

Synonymer till utsatt

Hur används ordet utsatt

 • "Palme var nu inte den enda politiker som var utsatt under denna period."
 • "Det finns inte en ung tjej som känner sig utsatt som inte skulle ta till sig den."
 • "Man anar skurar av telefonsamtal mellan breven, men de starkaste här är faktiskt de aldrig avsända – som ett från 1961 : ” Av alla de orättvisor och förolämpningar jag hittills varit utsatt för har de som du tillfogat mig varit de värsta – också för att jag inte kan bemöta dem med förakt eller likgiltighet, för att jag inte kan värja mig mot dem, för att min känsla för dig alltid kommer att vara för stark och göra mig skyddslös. ”"
 • "Benedictus XVI sade att de präster som utsatt barnen för dessa brott ” dragit skam och vanära ” över honom och den katolska kyrkan."
 • "– Yedoma är – liksom andra områden med permafrost – utsatt för temperaturökningen, som är särskilt stark i Arktis."
 • "Men eftersom Yedoma utgör en stor del av kuststräckan mot Norra ishavet, är jorden där dessutom utsatt för ökad våg- och vinddriven erosion, på grund av havsnivåhöjningen och den isfria sommarsäsongen som blir allt längre, säger Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Stockholms universitet."
 • "Att som offentlig person bli utsatt för omdömeslösa anklagelser är inte nödvändigtvis detsamma som att ha blivit kränkt i pressetisk bemärkelse."
 • "Krogjobbande Malin blir utsatt för ett övergrepp av någon hon tror att hon känner."
 • "Skälet att hon dröjt så länge med att larma beror bland annat på att hon är rädd för att bli utsatt för repressalier från de personer som är inblandade i de misstänkta grova bidragsbedrägerierna."
 • "– Det är klart att när jag tänker på vad jag utsatt min kropp för, så är det inte så konstigt att hjärtat säger ifrån, säger Camilla."
 • "Eleven har bland annat tagot emot sms och samtal med kränkande innebörd och blivit utsatt under flera år."
 • "En båtbutik i Vägga utanför Karlshamn blev under torsdagsnatten utsatt för en stöldkupp."
 • "Han ska ha utsatt ungdomar för tortyrliknande övergrepp."
 • "Sölvesborg har under åren varit utsatt för en rad konststölder, den mest omtalade skedde 2008 då"
 • "I stämningsansökan skriver åklagaren att mannen ” har utsatt sin hund för lidande utan att det fanns godtagbara skäl ”."
 • "Det var efter att en ung tjej blivit utsatt för ett rånförsök i just Hoglands park i tisdags som det moderata oppositionsrådet gjorde ett utspel om att de tänker kräva att kommunen skaffar väktare till parken."
 • "Eftersom bakterierna bara finns kvar ett tag på gårdarna är det svårt att säga hur länge Blekinge och Skåne kommer vara ett extra utsatt område."
 • "– Det här är inte första gången i min karriär jag blir utsatt för något liknande."
 • "Polisen kunde omgående konstatera att metoderna i de beslagtagna BDSM-filmerna påminde starkt om de metoder som idrottsledaren senare utsatt pojkarna för."
 • "Till exempel kan en socioekonomiskt utsatt skola i en kommun få mindre pengar per elev än vad en högpresterande skola i grannkommunen får."

Möjliga synonymer till utsatt

utsätta

utsätter
utsatte
utsatt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet utsätta på svenska?

Presens: utsätter
Preteritum: utsatte
Supinum: utsatt

Hur används ordet utsätta

 • "Han kunde inte utsätta sig för risken att bli smittad."
 • "Och ibland om att avstå sin bekvämlighet eller tvärsäkerhet och om att utsätta sig för tvivlet."
 • "Därefter var det bara att utsätta musen för olika typer av stimuli."
 • "Hur kan djurägare utsätta sin hund för detta och varför ingriper inte de poliser som patrullerar evenemanget mot detta rena djurplågeri?"
 • "Om allt går enligt hans planer, kan han nu ytterligare förstärka sitt maktmonopol – spela gud och utsätta Iran för stora risker inrikes och i dess relationer till omvärlden."
 • "beredd på att utsätta sig"
 • "Är man säker på att man kan hantera situationen så är det en sak, men vi rekommenderar inte någon människa att utsätta sig själv för fara."
 • "Under den öppna delen av sammanträdet inträffar ibland saker som gör att jag inte vill utsätta mina medarbetare för någon form av ohälsa, säger Claes Wiridén, tf förvaltningschef på socialförvaltningen."
 • "Att inte följa reglerna kan utsätta de boende för risker, enligt myndigheten."
 • "– Det är inte okej att utsätta små barn för risken att bli smittade av exempelvis mässlingen."
 • "– Jag har lovat mig själv att aldrig utsätta mina barn för detta."
 • "Under rättegången i dag vände sig Bergström direkt till den åtalade pappan och frågade om han inte kände oro för att utsätta döttrarna för könsstympning."
 • "– En patron i sig är kanske inte farlig, men den kan ju utsättas för tryck och värme, och då kan den explodera och utsätta vår personal för buller- och sprängskador så det är jätteallvarligt, säger Magnus Söderberg, affärschef på Textilia till kanalen."
 • "Till exempel sker hanteringen av smutsiga kläder som har använts vid en utryckning inte i samma rum som rena för att skydda personalen för att utsätta sig för farliga ämnen, en så kallad barriärtvätt."
 • "” Att skämta eller ironisera om händelser, eller känslor som har med sådana trakasserier och kränkningar att göra, är självfallet förkastligt och inget som någon som verkar inom kommunen ska utsätta någon annan för."
 • "En anmälan om försök till grov misshandel upprättades med anledning av den fara som gärningspersonen hade kunnat utsätta andra för."

Vad betyder utsätta inom fotografi ?

få någon eller något att drabbas av en särskild behandling, ofta obehaglig eller oönskad

Möjliga synonymer till utsätta

Relaterat till utsätta

uttydning

begriplighet

skrivning

reglering

avstånd

utsida

tidmätning