utdöma

utdömer
utdömde
utdömt
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till utdöma

Hur böjs ordet utdöma på svenska?

Presens: utdömer
Preteritum: utdömde
Supinum: utdömt

Hur används ordet utdöma

  • "Konkurrensverket, som är tillsynsmyndighet, har bland annat möjlighet att utdöma en så kallad upphandlingsskadeavgift på upp till tio miljoner kronor."
  • "Men att efter två år utdöma en påföljd förefaller inte som rimligt och proportionerligt, särskilt med hänsyn till att han var 15 år när gärningarna begicks ”, skriver rådman Lise-Lotte Bäckström i domprotokollet."
  • "Han har nu yrkat på att tingsrätten i Kristianstad ska utdöma 300 000 kronor i företagsbot."
  • "Hovrätten valde dock ett utdöma ett lägre straff – fängelse i två år och tre månader – med motiveringen att den dödade passageraren ska ha varit medveten om att föraren var alkoholpåverkad och dessutom saknade körkort."
  • "– Det längsta tidsbestämda straffet som hovrätten kan utdöma är 18 års fängelse, vilket jag yrkar på om de inte döms till livstids fängelse, säger Kristofer Magnusson."
  • "Sedan gör vi en bedömning om ärendet strider mot regelverket och om vi i sådant fall ska göra ett tillsynsbeslut och eventuellt utdöma en avgift för en överträdelse, säger Dan Sjöblom, generaldirektör vid Konkurrensverket."
  • "Ansvarsnämnden finner dock inget skäl att utdöma disciplinpåföljd men påpekar att det hade varit önskvärt att hundägarna informerats innan tänderna drogs ut."
  • "Genom att inte dela ut post regelbundet har Postnord brutit mot postlagen men enligt gällande lagstiftning går det inte att utdöma böter."
  • "CCI har rätt att utdöma böter på upp till tre gånger vinsten, eller 10 procent av omsättningen."
  • "Varför har USA rätt att utdöma böter för ett icke-amerikanskt företag?"

Diskussion om ordet utdöma