underlätta

underlättar
underlättade
underlättat
Verb

Synonymer till underlätta

Hur böjs ordet underlätta på svenska?

Presens: underlättar
Preteritum: underlättade
Supinum: underlättat

Hur används ordet underlätta

 • "Syftet var att underlätta vardagen för de som har en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning."
 • "Nu bör det underlätta när vi ansöker om tillstånd hos mark- och miljödomstolen, säger kommunens projektledare Lars Rohdin."
 • "För Jobbiks del handlar det exempelvis om att göra vad man kan för att underlätta för ungerska medborgare att bilda familj, skaffa barn."
 • "Inriktningen är att fortsätta investera i infrastruktur för att underlätta för företagen samt stärka möjligheterna till rörlighet på arbetsmarknaden."
 • "För att underlätta för alla konsumenter som vill göra hållbara val behöver livsmedelskedjorna lyfta fram de hållbara alternativen."
 • "I direktiven pekar regeringen ut flera punkter som den statlige utredaren ska titta närmare på : Möjlighet att donera organ vid hjärtdöd, göra medicinska förberedelser inför en organtransplantation, underlätta för människor att göra sin donationsvilja känd och förbättra sjukvårdens donationsarbete."
 • "Vi ska utreda frågan om tonnageskatt och se om det kan underlätta."
 • "Nu bör det underlätta när vi ansöker om tillstånd hos mark- och miljödomstolen, säger kommunens projektledare Lars Rohdin."
 • "Om det fanns en fysisk plats där allt var samlat skulle det underlätta och göra de enskilda tjänsterna mer synliga."
 • "Lööf presenterade i går också ett jobbpaket, med förslag huvudsakligen att underlätta för småföretagen."
 • "För att underlätta satte kommunen dit en vattentank vid skolan i Holmsjö och på lördagsmorgonen var läckan lagad."
 • "Centrumet ska göra att nyanlända Karlskronabor ska få ett fint välkomnande och underlätta integrationen."
 • "Uppenbarligen är det ont om platser och vi har alldeles för få särskilda boenden men vi försöker att hitta på allt som går för att underlätta situationen, säger Doris Zetterqvist, verksamhetschef särskilt boende Karlshamn."
 • "Målet med gruppens arbete är att instifta en ny lag som ska underlätta för kvinnor som söker hjälp av samhället."
 • "– Vad jag vet har ingen annan länsstyrelse köpt in kajaker, för att underlätta arbetet, säger Ulrika Widgren, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen."
 • "En ny boxningsklubb har öppnat i Karlskrona där förhoppningen är att människor från världens olika hörn ska mötas och på så sätt underlätta integrationen."
 • "Något som kommer underlätta för patienterna."
 • "Det är projektet Interconnect, som ska underlätta resande med kollektivtrafik mellan länderna kring Östersjön och projektet DUNC, som ska utveckla världsarv i södra Östersjöområdet som nu får pengar."
 • "Kajaker ska underlätta arbetet för länsstyrelsen"
 • "– Idén som vi har varit med och tagit fram skulle ju underlätta i vårt vardagliga arbete att ta emot information om blodsocker på diabetespatienter."

Diskussion om ordet underlätta