task

tasks
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet task

  • "the endless task of classifying the samples"

Ordet task har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom religion
  • Inom ålderdomlig
militärväsen
religion
ålderdomlig

Vanligast betydelse av ordet task inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till task (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till task (inom militärväsen)

Vanlig betydelse av ordet task inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till task (inom religion)

Möjliga synonymer till task (inom religion)

Ovanlig betydelse av ordet task inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till task (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till task (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet task

task

task
tasked
tasked
Verb

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till task (inom ålderdomlig)

Hur används ordet task

  • "I tasked him with looking after the children"

Ordet task har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom juridik
militärväsen
juridik

Ordet task inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till task (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till task (inom militärväsen)

Ordet task inom juridik

assign a task to

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till task (inom juridik)

Möjliga synonymer till task (inom juridik)

Diskussion om ordet task