staka sig

stakar sig
stakade sig
stakat sig
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet staka sig på svenska?

Presens: stakar sig
Preteritum: stakade sig
Supinum: stakat sig

Möjliga synonymer till staka sig

Relaterat till staka sig

misslyckande

oförstånd

otillräcklighet

oriktighet

okunnighet

svårighet

Diskussion om ordet staka sig