shine

shines
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet shine

 • - 2010-11-07

  glänsa glänser

 • Ostkaka - 2011-01-05

  Verbet kan också böjas "shine shone shone".

shine

shine
shone
shone
Verb

Hur används ordet shine

 • "shine the silver, please"
 • "shine my shoes"
 • "The sun shone bright that day"
 • "His talent shines"
 • "A shining example"

Ordet shine har 6 betydelser

 • Inom skor
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
 • Inom årstider
 • Inom vardagligt
 • Inom norgespec
skor
generell
sjöfart
årstider
vardagligt
norgespec

Ordet shine inom skor

Översättningar (inom skor)

Möjliga synonymer till shine (inom skor)

Ordet shine inom generell

emit light; be bright, as of the sun or a light

be distinguished or eminent

be clear and obvious

throw or flash the light of (a lamp, etc.): "Shine the light on that window, please"

Ordet shine inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till shine (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till shine (inom sjöfart)

Ordet shine inom årstider

Synonymer till shine (inom årstider)

Ordet shine inom vardagligt

Synonymer till shine (inom vardagligt)

Ordet shine inom norgespec

Synonymer till shine (inom norgespec)

Möjliga synonymer till shine (inom norgespec)

Diskussion om ordet shine