sätta

sätter

satte

satt

sätt

Verb
Vanligast
typografi

Synonymer
satt

Adjektiv
bildligt