prosaiskt

Adverb

Översättningar

Möjliga synonymer till prosaiskt

Diskussion om ordet prosaiskt

prosaisk

Adjektiv

Vad betyder prosaisk inom generell ?

skriven på prosa; som avser eller har samband med prosa

Möjliga synonymer till prosaisk

Diskussion om ordet prosaisk