pistill

pistillen

pistiller

pistillerna

Substantiv
botanik