mull

mullen

(-)

mullorna

Substantiv
jordbruk
Mull är en form av humus (de andra formerna är mår, torv och dy). Mull skiljer sig från mår genom ett högre pH-värde och en högre basmättnadsgrad, där daggmaskar och andra grävande djur frodas. Dessa djur åstadkommer då ordentlig omblandning av jorden.

Synonymer
mull

Substantiv
textil
tunt, glest tyg av bomull, eller ibland ylle
  • "the Mull of Kintyre"

mull

mull

mulls

mulled

mulled

mulling

Verb
  • "I mulled over the events of the afternoon"
heat with sugar and spices to make a hot drink
  • "mulled cider"