lämpad

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till lämpad

Hur används ordet lämpad

 • "Därför menade Försvarshögsskolan att mannen inte var lämpad för utbildningen."
 • "Mats Viberg är lämpad att fortsätta Anders Hederstiernas framgångsrika arbete – att tillsammans med lärosätets studenter och medarbetare leda BTH in i framtiden under de närmaste sex åren, säger han."
 • "Som jag ser det var han bäst lämpad för uppdraget, säger Carl-Martin Lanér, kommundirektör."
 • "Kommundirektören : ” Han var bäst lämpad ”"
 • "Besked från länets L-topp : Sabuni bäst lämpad"
 • "Niklas är den som är mest lämpad för det här uppdraget och vi har haft flertalet samtal med honom om hur vi ska gå vidare efter den här incidenten."
 • "Grannarna menar att fastigheten inte är lämpad för barn och att det inte finns gräsytor för lek utanför boendet."
 • "– Det är intressant och jag tar gärna en diskussion kring det, säger Mikael Blomkvist, som i dag har sitt företagshus intill Busstorget – platsen som pekats ut som mest lämpad för ett nytt biblioteksbygge."
 • "Grannarna menar att fastigheten, som tidigare var distriktssköterskemottagning, inte är lämpad för barn och att det inte finns gräsytor för lek utanför boendet."
 • "Nils Ingmar Thorell passar också på att lansera den person som han anser vara mest lämpad för uppdraget att leda landstinget : det socialdemokratiska regionrådet Mats Johansson."

Diskussion om ordet lämpad

lämpa

lämpar
lämpade
lämpat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet lämpa på svenska?

Presens: lämpar
Preteritum: lämpade
Supinum: lämpat

Hur används ordet lämpa

 • "– Vi måste hitta bränderna och därefter lämpa ut det som brinner."
 • "På den kan husägare i länet zooma in och skapa sig en bild över hur väl deras respektive hus skulle lämpa sig för solceller och hur mycket energi en egen anläggning skulle kunna alstra."
 • "Det är både privata och kommunala bolag som nu valt att hoppa på samarbetet som är tänkt att komma igång på allvar efter årsskiftet, men redan nu har en projektgrupp börjat titta på platser som kan lämpa sig för landbaserad vindkraft."
 • "Största mjölkproducenten är Öland med ett landskap som anses lämpa sig extra bra för bete och vallodling."
 • "Anne-Karin Grönvold : ” Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. ”"
 • "Brandmännen fick ta hål i väggar och tak för att kunna lämpa ut pellets med traktorer."
 • "En tankbil från Gävle kallades in och markägaren var där med sin traktor för att lämpa ut mindre högar av högen för att på så sätt underlätta släckningsarbetet."
 • "Nu har vi fått dit en kranbil med en skopa som ska lämpa ut massa material från vinden, säger Johan Wallin."
 • "Om de är lindriga och anses lämpa sig för ett digitalt läkarbesök så erbjuds patienten det alternativet."
 • "Och den internationella tribunal man vill lämpa över straffansvaret på döms ut, eller åtminstone ifrågasätts, av ledande folkrättsexperter."

Diskussion om ordet lämpa