kost

kosten

(-)(-)
Substantiv
mat

Synonymer

Synonymer
kolit

koliten

(-)(-)
Substantiv
medicin
inflammation i tjocktarm

koskit

(-)(-)(-)
Substantiv
vardagligt

kost

Substantiv
mat

posit

posit

posits

posited

posited

positing

Verb
  • "He posited three basic laws of nature"

Synonymer

Synonymer