jobb

jobbet

jobb

jobben

Substantiv
Vanligast
En anställning eller själva arbetsplatsen
  • "Alla dessa områden är ömsesidigt beroende av varandra för att unionen fram till år 2010 skall nå sina höga mål: att skapa världens ledande kunskapsbaserade ekonomi, att skapa 20 miljoner nya jobb, och att kombinera konkurrenskraft och större social sammanhållning. europarl.europa.eu"

Synonymer

Mindre vanlig vardagligt
Om arbetsplatsen; i vardagligt tal

Synonymer

Ovanlig
Förpliktelse;anställning som skådespelare eller ekonomiska förpliktelser

Synonymer