handlägga

handlägger

handlade

handlagt

handlägg

Verb
Att utreda ett ärende i en myndighet

Synonymer