ge

ger
gav
givit (gett)
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet ge på svenska?

Presens: ger
Preteritum: gav
Supinum: givit (gett)

Hur används ordet ge

 • "Boken gav oss en inblick i diktarens vardagsliv."
 • "Var god ge mig väskan!"
 • "Men han tycker också att det är okej om någon vill ge draken ett annat smeknamn."
 • "Med hjälp av mobilbilderna kunde sedan polisen i Karlshamn ge sig ut på jakt."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "– Jag tycker det är jätteviktigt att man som ung musiker får goda förebilder som är lite äldre så att de hänger kvar med sitt instrument och det hoppas vi detta projekt kan ge, säger LiseLotte Hjortenhammar."
 • "– En annan förhoppning är att det ska ge en acceptans att skicka iväg sina barn på idrottsaktiviteter."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande."
 • "Inte heller polisen kan ge klart besked."
 • "I Ronneby kommun står 215 barn i kö och det hårda trycket har gjort att kommunen inte kan ge en plats inom fyra månader – något som man ska få enligt skollagen."
 • "Demens kan också ge ökad oro och nedstämdhet och här har Ove haft en viktig del."
 • "Oljekällan gav bara femtio fat om dagen"
 • "Arrendet gav en mycket stor avkastning."
 • "Hon gav sin man tvillingar"
 • "Han gav henne pension"
 • "Ge mig boken"

Ordet ge har 15 betydelser

 • Inom polisväsende
 • Inom spel
 • Inom juridik
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom formell stil
 • Inom anatomi
 • Inom formell stil
 • Inom generell
 • Inom fysik
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom servering
 • Inom litteratur
polisväsende
spel
juridik
generell
bildligt
ekonomi
generell
formell stil
anatomi
formell stil
generell
fysik
vanliga uttryck
servering
litteratur

Vad betyder ge inom polisväsende ?

överföra (något) till (någon annans förfogande eller ägo, som regel utan förväntad motprestation), dela med sig

Översättningar

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Vanlig betydelse av ordet ge inom spel

Översättningar

Engelska

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Vanlig betydelse av ordet ge inom juridik

Översättningar

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Vanlig betydelse av ordet ge inom generell

Översättningar

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Vanlig betydelse av ordet ge inom bildligt

Översättningar

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Vanlig betydelse av ordet ge inom ekonomi

Översättningar

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Vanlig betydelse av ordet ge inom generell

Översättningar

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom formell stil

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom anatomi

Översättningar

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom formell stil

Översättningar

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom generell

Översättningar

Synonymer till ge

Mindre vanlig betydelse av ordet ge inom fysik

Översättningar

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Ovanlig betydelse av ordet ge inom vanliga uttryck

Översättningar

Engelska

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Ovanlig betydelse av ordet ge inom servering

Översättningar

Engelska

Synonymer till ge

Möjliga synonymer till ge

Ovanlig betydelse av ordet ge inom litteratur

Översättningar

Möjliga synonymer till ge