förelägga

förelägger
förelade
förelagt
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet förelägga på svenska?

Presens: förelägger
Preteritum: förelade
Supinum: förelagt

Hur används ordet förelägga

 • "– Vi valde att förelägga med ett vite på grund av att bristerna är allvarliga, och har pågått under en så lång tid, säger Andreas Leo, utredare på Skolinspektionen."
 • "– Då beslutar vi om vitet ska dömas ut, och om vi i så fall ska förelägga ett nytt vite."
 • "Länsstyrelsen har nu beslutat att förelägga Karlskrona kommun att lämna in en handlingsplan med direkta åtgärder för hur man ska begränsa läckaget från deponin."
 • "Eftersom det inte gick att väcka åtal mot den anmälda personen tänkte åklagare Lena-Marie Bergstrand i stället gå vidare med att förelägga föreningen om en företagsbot."
 • "Om de bedömer att arrangörerna inte gör tillräckligt för att besökarna ska följa rökförbudet kan de förelägga festivalen med ett vite."
 • "– Vi kommer även att förelägga båtens ägare om ett vite på 350 000 kronor, om han inte avlägsnar båten i april månad."
 • "Tar det över tre månader ska kommunen rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO – som i sin tur kan förelägga kommunen med vite."
 • "I april beslutade länsstyrelsen att förelägga en minkfarmare i Sölvesborg, om han inte senast den första augusti gjort sig av med sina 80.000 minkar."
 • "– Om man tar fram en beredskapsplan så innebär ju det att länsstyrelsen måste vara beredda att ta fram resurser för att förelägga markägare att vidta åtgärder och så blir det en tillsynsfråga också."
 • "” För att säkerställa att åtgärderna blir genomförda anser vi att det finns skäl att förelägga er att åtgärda bristerna."
 • "– Vi valde att förelägga med ett vite på grund av att bristerna är allvarliga, och har pågått under en så lång tid, säger Andreas Leo, utredare på Skolinspektionen."
 • "– Då beslutar vi om vitet ska dömas ut, och om vi i så fall ska förelägga ett nytt vite."
 • "Länsstyrelsen har nu beslutat att förelägga Karlskrona kommun att lämna in en handlingsplan med direkta åtgärder för hur man ska begränsa läckaget från deponin."
 • "Eftersom det inte gick att väcka åtal mot den anmälda personen tänkte åklagare Lena-Marie Bergstrand i stället gå vidare med att förelägga föreningen om en företagsbot."
 • "Om de bedömer att arrangörerna inte gör tillräckligt för att besökarna ska följa rökförbudet kan de förelägga festivalen med ett vite."
 • "– Vi kommer även att förelägga båtens ägare om ett vite på 350 000 kronor, om han inte avlägsnar båten i april månad."
 • "Tar det över tre månader ska kommunen rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO – som i sin tur kan förelägga kommunen med vite."
 • "I april beslutade länsstyrelsen att förelägga en minkfarmare i Sölvesborg, om han inte senast den första augusti gjort sig av med sina 80.000 minkar."
 • "– Om man tar fram en beredskapsplan så innebär ju det att länsstyrelsen måste vara beredda att ta fram resurser för att förelägga markägare att vidta åtgärder och så blir det en tillsynsfråga också."
 • "” För att säkerställa att åtgärderna blir genomförda anser vi att det finns skäl att förelägga er att åtgärda bristerna."

Diskussion om ordet förelägga