fördubbla

fördubblar
fördubblade
fördubblat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till fördubbla

Hur böjs ordet fördubbla på svenska?

Presens: fördubblar
Preteritum: fördubblade
Supinum: fördubblat

Hur används ordet fördubbla

 • "Det är NCC, Mölndals stad och Mölndalsbostäder som är aktörer och som inom ett par år planerar att fördubbla handelsytan och skapa omkring 600 bostäder."
 • "Att exempelvis fördubbla arbetsgivaravgiften för unga kan inte för många framstå som en effektiv metod för att minska ungdomsarbetslösheten."
 • "Ni ska fördubbla antalet containrar fram till 2025."
 • "Slutsatsen av detta är dock inte nödvändigtvis att, som oppositionen kräver, att slopa sänkningen och fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga."
 • "Stockholm : För stora intag av fosfor i maten kan fördubbla risken att dö i förtid, bland annat i hjärt-kärlsjukdomar, enligt en studie som publiceras i American journal of clinical nutrition."
 • "Partiledaren Jimmie Åkesson öppnade SD:s landsdagar i Västerås med förhoppningen att fördubbla partiets mandat i nästa val."
 • "Det blev påtagligt när Magdalena Andersson i samband med den socialdemokratiska skuggvårbudgeten började sväva på målet när det gällde kraven på att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga och att höja bolagsskatten – två krav som man tidigare bestämt drivit mot regeringen."
 • "Göteborgs hamn beräknas dessutom fördubbla godsmängderna på tio år och det är viktigt ur miljösynpunkt att en stor del av transporterna sker på järnväg."
 • "Därför tror jag man ska jobba ännu mer med att förhållandevis små medel med att fördubbla siffrorna mellan ” ointressanta lag ”."
 • "Göteborgs hamn beräknas dessutom fördubbla godsmängderna på tio år och det är viktigt ur miljösynpunkt att en stor del av transporterna sker på järnväg."
 • "Nu hotar Karlskrona kommun med att fördubbla straffavgiften och sedan vräka studenterna – om inte Carlskrona Property Development lämnar in de rätta handlingarna."
 • "Idag skulle Miljö- och samhällsbyggnasnämnden besluta om Karlskrona kommun skulle fördubbla den straffavgift som hotade fastighetsbolaget till Vita Briggen."
 • "300 personer ska nyanställas – företaget investerar 400 miljoner och målet är att fördubbla produktionen."
 • "Företaget investerar 400 miljoner dollar under den närmaste treårsperioden och målsättningen är att fördubbla produktionen fram till 2015, uppger de lokala blekingetidningarna."
 • "Bolaget som ägs av de fem kommunerna och landstinget vill fördubbla antalet resenärer som åker kollektivt till 2030."
 • "Teleffekt planerar flytta in i oktober och hoppas kunna fördubbla personalen på sikt."
 • "Enligt studien, som publiceras i American journal of clinical nutrition, kan stora intag av fosfor i maten fördubbla risken att dö i förtid, bland annat i hjärt-kärlsjukdomar."
 • "Att till exempel satsa på att fördubbla antalet skolpsykologer i kommunen varav exempelvis två kommer få en specialistutbildning, säger hon."
 • "Enligt tidningen skulle marinen behöva fördubbla antalet korvetter för att möta framtidens behov."
 • "Kommunens arbetsmarknadsenhet har fått i uppdrag att se över möjligheten att fördubbla antalet kommande nystartsanställningar inom kommunens verksamheter de kommande åren."

Ordet fördubbla har 2 betydelser

 • Inom spel
 • Inom generell
spel
generell

Vad betyder fördubbla inom spel ?

göra två gånger så stor; öka till det dubbla

Översättningar (inom spel)

Synonymer till fördubbla (inom spel)

Möjliga synonymer till fördubbla (inom spel)

Ordet fördubbla inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Diskussion om ordet fördubbla