reduplicate

reduplicate
reduplicated
reduplicated
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till reduplicate

Ordet reduplicate har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom lingvistik
  • Inom sport
generell
lingvistik
sport

Vad betyder reduplicate inom generell, generell ?

form by reduplication, as of sounds or morphemes of a word

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till reduplicate (inom generell)

Ordet reduplicate inom lingvistik

fördubbla ord eller orddel

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Ordet reduplicate inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till reduplicate (inom sport)

Möjliga synonymer till reduplicate (inom sport)

Diskussion om ordet reduplicate

  • - 2018-11-21

    säga