geminate

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder geminate inom lingvistik ?

dubbelkonsonant, långt konsonantljud

Diskussion om ordet geminate

geminate

geminate
geminated
geminated
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet geminate

  • "The consonants are geminated in these words"

Ordet geminate har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom lingvistik
  • Inom generell
lingvistik
lingvistik
generell

Ordet geminate inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Ordet geminate inom lingvistik

fördubbla, t.ex, två konsonanter 'b' i ordet 'dubbel'

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Ordet geminate inom generell

arrange or combine in pairs

Diskussion om ordet geminate