engagemang

engagemanget

engagemang

engagemangen

Substantiv
Vanligast
förpliktelse;anställning som skådespelare eller ekonomiska förpliktelser
  • "Han hade ett engagemang vid teatern i York"
  • "Engagemang i business-to-business"
  • "FNs engagemang i Haiti"

Synonymer

Synonymer

inblandning
  • "Amerikanskt engagemang i konflikten"