involvering

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet involvering

  • "Fler utvecklingsområden som efterfrågas är sin partners involvering, som under året har påverkats av pandemin."
  • "Männen var åtalade för flera fall av skadegörelse genom bilbränder och den bevisningen som åklagarsidan presenterade har styrkt deras involvering i ett flertal bilbränder."
  • "Patienter som har haft kontakt med sjukvården har i en enkät fått svara på frågor kring hur de upplever tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd och helhetsintryck."
  • "Det svartlistas för involvering i kärnvapen."
  • "Den svenska vården brister i involvering av patienterna och ger inte heller tillgång till den information som patienterna behöver, skriver patientrådet vid Myndigheten för vårdanalys på DN debatt."
  • "En som är väl insatt i ryska mediers involvering i desinformation är forskaren Martin Kragh, chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet vid Utrikespolitiska institutet."
  • "Det är ingen involvering här från hovet, fortsätter Ternert."
  • "Det är ingen involvering här från hovet, fortsätter Ternert."
  • "Hon valde att tillsammans med Tom Schultz-Eklund på Vivida Assistans företräda kvinnan utan ersättning, trots att de inte haft någon tidigare involvering i domen."
  • "Försäkringskassan menade att hans involvering i brottet betyder att hans arbetsförmåga förbättrats – och ansåg att han skulle betala tillbaka sin sjukersättning."

Möjliga synonymer till involvering

Diskussion om ordet involvering