fritidssysselsättning

fritidssysselsättningen
fritidssysselsättningar
fritidssysselsättningarna
Substantiv [n]

Synonymer till fritidssysselsättning

Hur böjs ordet fritidssysselsättning på svenska?

Obestämd singular: fritidssysselsättning
Bestämd singular: fritidssysselsättningen
Obestämd plural: fritidssysselsättningar
Bestämd plural: fritidssysselsättningarna

Hur används ordet fritidssysselsättning

  • "Det är ett pilotprojekt som ska göra 7-9-skolan i Mörrum till en ” totalskola ”, i vilken eleven ska ges bästa tänkbara förutsättningar för att klara av skoldagen, men också få möjlighet till läxhjälp och en aktiv fritidssysselsättning."
  • "Se mer om stabschefens nya fritidssysselsättning i klippet"
  • "Lennart har varit yrkeschaufföre i över 40 år och tycker att det vore en bra fritidssysselsättning som de kan göra tillsammans."
  • "Har du och din familj eller vänner hittat en ny fritidssysselsättning eller ett nytt sätt att umgås under pandemin?"
  • "Han driver det ideellt och har det som fritidssysselsättning."
  • "Personer med utvecklingsstörning i Falkenberg har inte fått den fritidssysselsättning som de har rätt till."
  • "– Det är ett brett åtgärdspaket som kommer att rikta sig till hela kommunen men där vi gör vissa prioriteringar som skola, fritidssysselsättning och arbetsmarknad bland annat, säger kommunrådet Ronny Löfquist ( S )."
  • "Frisk luft och fritidssysselsättning"
  • "– Vi kan exempelvis hjälpa dem vidare till en fritidssysselsättning i samverkan med en förening."
  • "– Då tyckte han att det var något för hans patienter, att de skulle ha fritidssysselsättning i friska luften, säger hon."

Vad betyder fritidssysselsättning inom fritid ?

gemensam för bägge könen

Möjliga synonymer till fritidssysselsättning

Diskussion om ordet fritidssysselsättning