crunch

crunch
crunched
crunched
Verb

Översättningar

Synonymer till crunch

Hur används ordet crunch

  • "his shoes were crunching on the gravel"
  • "The chidren crunched the celery sticks"

Ordet crunch har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom botanik
mat
generell
botanik

Vad betyder crunch inom mat ?

chew noisily

Översättningar (inom mat)

Synonymer till crunch (inom mat)

Möjliga synonymer till crunch (inom mat)

Ordet crunch inom generell

make crunching noises

Översättningar (inom generell)

Synonymer till crunch (inom generell)

Möjliga synonymer till crunch (inom generell)

Ordet crunch inom botanik

press or grind with a crunching noise

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till crunch (inom botanik)

Möjliga synonymer till crunch (inom botanik)

Diskussion om ordet crunch

crunch

crunches
Substantiv

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till crunch (inom botanik)

Hur används ordet crunch

  • "he heard the crunch of footsteps on the gravel path"

Ordet crunch har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom dryck
medicin
generell
dryck

Ordet crunch inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till crunch (inom medicin)

Ordet crunch inom generell

the sound of something crunching

Ordet crunch inom dryck

Synonymer till crunch (inom dryck)

Diskussion om ordet crunch