crepitation

crepitations
Substantiv

Översättningar

Synonymer till crepitation

Ordet crepitation har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom medicin
generell
medicin

Vad betyder crepitation inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till crepitation (inom generell)

Ordet crepitation inom medicin

benämning på vissa knastrande och gnisslande ljud från kroppen

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till crepitation (inom medicin)

Diskussion om ordet crepitation