brood

brood
brooded
brooded
Verb

Översättningar

Synonymer till brood

Hur används ordet brood

  • "The terrible vision brooded over her all day long"
  • "Birds brood"

Ordet brood har 3 betydelser

  • Inom textil
  • Inom bildligt
  • Inom mat
textil
bildligt
mat

Vad betyder brood inom textil ?

think moodily or anxiously about something

Översättningar (inom textil)

Möjliga synonymer till brood (inom textil)

Ordet brood inom bildligt

hang over, as of something threatening, dark, or menacing

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till brood (inom bildligt)

Möjliga synonymer till brood (inom bildligt)

Ordet brood inom mat

sit on (eggs)

Översättningar (inom mat)

Synonymer till brood (inom mat)

Möjliga synonymer till brood (inom mat)

Diskussion om ordet brood

brooding

Adjektiv

Översättningar (inom mat)

Synonymer till brooding (inom mat)

Vad betyder brooding inom zoologi ?

persistently or morbidly thoughtful

Möjliga synonymer till brooding

Diskussion om ordet brooding

brooding

Substantiv

Översättningar

Ordet brooding har 2 betydelser

  • Inom däggdjur
  • Inom generell
däggdjur
generell

Ordet brooding inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Synonymer till brooding (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till brooding (inom däggdjur)

Ordet brooding inom generell

sitting on eggs so as to hatch them by the warmth of the body

Översättningar (inom generell)

Synonymer till brooding (inom generell)

Möjliga synonymer till brooding (inom generell)

Diskussion om ordet brooding