ponder

ponder
pondered
pondered
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till ponder

Diskussion om ordet ponder

pondering

Adjektiv

Möjliga synonymer till pondering

Diskussion om ordet pondering