bluff

bluffen
bluffar
bluffarna
Substantiv [n]

Synonymer till bluff

Hur böjs ordet bluff på svenska?

Obestämd singular: bluff
Bestämd singular: bluffen
Obestämd plural: bluffar
Bestämd plural: bluffarna

Hur används ordet bluff

 • "Där skulle jag kunna konstatera att det är bluff och glömma saken."
 • "” Tack Joacim, för att du fick mig att återuppleva den där känslan av tomhet som uppstod när jag som barn insåg att Tomten är en bluff ” var en bitter kommentar."
 • "– Mötet var bara en bluff."
 • "Koll på pH – bluff eller friskvård?"
 • "” Tack Joacim, för att du fick mig att återuppleva den där känslan av tomhet som uppstod när jag som barn insåg att Tomten är en bluff ” var en bitter kommentar."
 • "Riskerna är stora både för människor och djur och öppnar för bluff och bedrägerier, understryker EU-parlamentarikern Marit Paulsen."
 • "– Mötet var bara en bluff."
 • "– Chiles utbildningssystem är en bluff, säger den välutbildade men skuldtyngda Cristobal Steffens."
 • "– Chiles utbildningssystem är en bluff, säger den välutbildade men skuldtyngda Cristobal Steffens."
 • "Men ” äktenskapen ” visar sig ofta vara en bluff – efter några veckor kan mannen utan problem skilja sig från sin unga brud, som tvingas komma tillbaka till lägret förödmjukad."
 • "Allt var en bluff och är nu polisanmält."
 • "Alla har ju insett att det här är en bluff, så jag tror inte att det har gett någon vidare ekonomisk utdelning till den som ligger bakom, säger Bosse Johansson."
 • "– Men det är ju bluff!"
 • "Det här en ren bluff, så betala inget men släng inte mejlet utan spara det till polisanmälan säger Björn Andersson, poliskommissarie och verksamhetsspecialist på nationellt it-brottscentrum."
 • "” Är en bluff ”"
 • "Det var så han lyckades övertyga närmare 100 personer att låna ut miljonbelopp åt honom men allt var en bluff – uppbyggt som ett pyramidspel."
 • "När personal på de drabbade avdelningarna gjorde slagningar på de påstådda patienternas personnummer upptäckte de att allt var påhittat, och kvinnans bluff kunde avslöjas."
 • "– Hennes konto tömdes sedan på över 10 000 kronor och det visade sig vara en bluff, säger Tomas Boking, inre befäl på polisen."
 • "– Det var bluff från början till slut – ett pyramidspel, han ville egentligen komma åt bankernas pengar och använde bara dessa människor som redskap, säger Torgny Palm, målsägandebiträde som representerar 33 av de drabbade."
 • "En bluff, enligt socialdemokraterna."

Ordet bluff har 2 betydelser

 • Inom dans
 • Inom vardagligt
dans
vardagligt

Vad betyder bluff inom dans ?

lögn och bedrägeri; försök att verka bättre än man är

Synonymer till bluff (inom dans)

Ordet bluff inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till bluff (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bluff (inom vardagligt)

Diskussion om ordet bluff

 • - 2011-01-24

  Engelskt ord

bluff

bluff
bluffed
bluffed
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bluff (inom vardagligt)

Vad betyder bluff inom musik ?

deceive an opponent in a card game by a bold bet on an inferior hand with the result that the opponent withdraws a winning hand

Möjliga synonymer till bluff

Diskussion om ordet bluff

bluff

bluffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet bluff

 • "his bluff succeeded in getting him accepted"

Ordet bluff har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom generell
ekonomi
generell

Vad betyder bluff inom ekonomi ?

pretense that your position is stronger than it really is

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till bluff (inom ekonomi)

Ordet bluff inom generell

a high steep bank (usually formed by river erosion)

the act of bluffing in poker; deception by a false show of confidence in the strength of your cards

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till bluff (inom generell)

Diskussion om ordet bluff

bluff

bluffer
Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bluff (inom generell)

Hur används ordet bluff

 • "a bluff but pleasant manner"
 • "a bluff and rugged natural leader"
 • "abluff headland"

Ordet bluff har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom teknik
allmänt
teknik

Vad betyder bluff inom allmänt ?

bluntly direct and outspoken but good-natured

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bluff (inom allmänt)

Ordet bluff inom teknik

having a prominent and almost vertical front

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till bluff (inom teknik)

Diskussion om ordet bluff