balt

balten

balter

balterna

Substantiv
balt
Balter är de folkslag som hör hemma i Baltikum. Framför allt är det letter och litauer, tillsammans med mindre folkgrupper som liver och pruser.balett

baletten

baletter

baletterna

Substantiv

Synonymer

  • Engelska
  • chorus [ kulturevenemang ]
allmänt dans
balett
Visa bild Fotograf: Unknown
en dansform uppbyggd på formaliserade positioner och rörelser som är mycket krävande i fråga om styrka och vighet. I den historiska baletten finns ursprunget till mycket av dagens västerländska sceniska dans.

Synonymer

bal

balen

baler

balerna

Substantiv
jordbruk
Buntning av t.ex. hö
  • "Skördelaget gjorde en massa balar av höet"

Synonymer

dans
bal
En större fest med dans
  • "Gick du på sommarbalen förra året?"

Synonymer

ale

alet

(-)(-)
Substantiv
dryck
ale
Ale är ett modernt samlingsnamn på överjäst öl. Ordet uttalas även i svenskan på engelskt vis: "ejl". Orden öl och ale är etymologiskt besläktade, troligen från latinska alumen; alun.
(%C3%B6lsort)
  • Engelska
  • ale [ dryck ]

bala

balar

balade

balat

bala

Verb

balett-

Adjektiv

balad

Adjektiv

galet

Adverb

ballt

Interjektion

blet

Substantiv

baler

balers

Substantiv
Vanligast sjöfart

ballet

Substantiv
teater
ballet
Visa bild Fotograf: Unknown
a theatrical representation of a story performed to music by ballet dancers
  • Svenska
  • balett [ allmänt, dans ]

Synonymer

bale

bales

Substantiv
a large bundle bound for storage or transport

valet

valets

Substantiv
valet
Visa bild Fotograf: AndreasPraefcke
a manservant who acts as a personal attendant to his employer

Synonymer

palet

palets

Substantiv

batlet

batlets

Substantiv
norgespec

Balt

Balts

Substantiv

bale

bale

bales

baled

baled

baling

Verb

Synonymer

make into a bale
  • "bale hay"

Synonymer

blet

blet

blets

bletted

bletted

bletting

Verb

bale

bale

bales

baled

baled

baling

Verb
luftfart

Synonymer

valet

valet

valets

valeted

valeted

valeting

Verb
serve as a valet

baled

Adjektiv

valet

Adjektiv