assemble

assemble
assembled
assembled
Verb

Översättningar

Hur används ordet assemble

  • "We assembled in the church basement"
  • "assemble your colleagues"

Ordet assemble har 5 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom historia
  • Inom vapen
  • Inom musik
  • Inom data
allmänt
historia
vapen
musik
data

Vanligast betydelse av ordet assemble inom allmänt

Översättningar

Synonymer till assemble

Möjliga synonymer till assemble

Vanlig betydelse av ordet assemble inom historia

get people together

Översättningar

Synonymer till assemble

Möjliga synonymer till assemble

Vanlig betydelse av ordet assemble inom vapen

Översättningar

Synonymer till assemble

Möjliga synonymer till assemble

Mindre vanlig betydelse av ordet assemble inom musik

Översättningar

Möjliga synonymer till assemble

Mindre vanlig betydelse av ordet assemble inom data

Översättningar

Svenska