utbreda sig

utbreder sig
utbredde sig
utbrett sig
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet utbreda sig på svenska?

Presens: utbreder sig
Preteritum: utbredde sig
Supinum: utbrett sig

Ordet utbreda sig har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Ordet utbreda sig inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till utbreda sig (inom generell)

Relaterat till utbreda sig (inom generell)

talarkonst

mångordighet

talträngdhet

närvaro

storlek

ökning

allmängiltighet

överlägsenhet

Ordet utbreda sig inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Möjliga synonymer till utbreda sig (inom vardagligt)

Diskussion om ordet utbreda sig