tära på

tär på

tärde på

tärt på

tär på

Verb
  • "Hans föräldrar tvingades tära på kapitalet"