stycke

stycket

stycken

styckena

Substantiv
Vanligast
 • "dålig nyhet"
 • "en degklump"
 • "lätt som en plätt; en kakbit"
 • "ett juvelsmycke"
 • "ett stycke i dur"
 • "ett musikstycke"

Synonymer

Vanlig

Synonymer

musik litteratur

Synonymer

 • pjäs

  [ litteratur, teater ]
 • Engelska
 • work
 • opus [ musik, litteratur ]
lösryckt stycke

Synonymer

typografi

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

vardagligt
tjock bit

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer