sprinkle

sprinkles
Substantiv

Översättningar

Synonymer till sprinkle

Ordet sprinkle har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
mat
generell

Ordet sprinkle inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till sprinkle (inom mat)

Ordet sprinkle inom generell

watering with a sprinkler

Synonymer till sprinkle (inom generell)

Uttryck till sprinkle (inom generell)

Diskussion om ordet sprinkle

sprinkle

sprinkle
sprinkled
sprinkled
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till sprinkle (inom generell)

Hur används ordet sprinkle

  • "Sprinkle the lawn"

Ordet sprinkle har 4 betydelser

  • Inom meteorologi
  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
meteorologi
bildligt
generell
vardagligt

Ordet sprinkle inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till sprinkle (inom meteorologi)

Ordet sprinkle inom bildligt

Synonymer till sprinkle (inom bildligt)

Möjliga synonymer till sprinkle (inom bildligt)

Ordet sprinkle inom generell

cause (a liquid) to spatter about, esp. with force

scatter with liquid; wet lightly

Synonymer till sprinkle (inom generell)

Uttryck till sprinkle (inom generell)

Ordet sprinkle inom vardagligt

rain gently

Synonymer till sprinkle (inom vardagligt)

Diskussion om ordet sprinkle