SEG

Substantiv
förkortning data
Segment

Synonymer