tungrodd

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till tungrodd

Hur används ordet tungrodd

 • "Motionärerna Ann-Britt Åsebol ( M ) och Karl-Erik Pettersson ( S ) menar att Falu pastorat är en tungrodd organisation med sina många beslutandenivåer, budgetar och personalgrupper vilket leder till en omfattande administration."
 • "– Men stelbenta lagar och tungrodd byråkrati sätter stopp för det i Sverige."
 • "Nu vänds måhända på steken – de ekonomiska förutsättningarna att producera teater blir större, men möjligen är institutionen mer tungrodd och det konstnärliga svängrummet mindre."
 • "Jämställdheten tungrodd bland chefer i våra län"
 • "” Väldigt tungrodd process ”"
 • "– Det är en väldigt tungrodd process som kan ta ett halvår – ett år."
 • "– I ett minoritetsstyre måste man förhandla mer med andra partier för att hitta majoriteter för varje beslut, så det blir en mer tungrodd process."
 • "Det känns som en väldigt tungrodd process, säger hon till Expressen."
 • "Om Ceta är en tungrodd process är det ingenting mot TTIP ( Trade and Investment Partnership ), motsvarande avtal mellan EU och USA som så sakteliga mejslas fram i hemliga förhandlingar."
 • "Vatikanen är en tungrodd och konservativ maktapparat som inte tycker om förändring."

Ordet tungrodd har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom politik
ALLMÄNT
politik

Vad betyder tungrodd inom ALLMÄNT ?

mödosam att ro

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till tungrodd (inom ALLMÄNT)

Ordet tungrodd inom politik

om organisationer

Översättningar (inom politik)

Diskussion om ordet tungrodd