retard

retards
Substantiv

Översättningar

Översättningar

Synonymer till retard

Möjliga synonymer till retard

retard

retard
retarded
retarded
Verb

Översättningar

Hur används ordet retard

  • "This drug will retard your heart rate"
  • "retard the ignition"

Ordet retard har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom teknik, motorfordon
ALLMÄNT
teknik, motorfordon

Vad betyder retard inom ALLMÄNT ?

cause to move more slowly or operate at a slower rate

Översättningar

Synonymer till retard

Möjliga synonymer till retard

Ordet retard inom teknik motorfordon

Översättningar

Möjliga synonymer till retard