petting

pettingen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till petting

Diskussion om ordet petting

pet

pet
petted
petted
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet pet

  • "Tom knelt down to pet the kitty-cat."

Ordet pet har 2 betydelser

  • Inom konst
  • Inom mat
konst
mat

Vad betyder pet inom konst ?

to stroke or caress gently; to treat as a pet and indulge

Översättningar (inom konst)

Synonymer till pet (inom konst)

Möjliga synonymer till pet (inom konst)

Ordet pet inom mat

to engage in amorous fondling and caressing

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till pet (inom mat)

Möjliga synonymer till pet (inom mat)

Diskussion om ordet pet

petting

Substantiv

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till petting (inom mat)

Diskussion om ordet petting