pegging

(-)(-)(-)
Substantiv

Ordet pegging inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet pegging

peg

peg
pegged
pegged
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet peg

  • "peg a tent"

Ordet peg har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
lingvistik
vardagligt
generell

Ordet peg inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Ordet peg inom vardagligt

Synonymer till peg (inom vardagligt)

Ordet peg inom generell

pierce with a peg; knock or thrust a peg into

fasten or secure with a peg

(inom generell)

Diskussion om ordet peg