snog

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till snog

Diskussion om ordet snog

snog

snog
snogged
Verb

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till snog

Diskussion om ordet snog