palindrom

palindromen

palindromer

palindromerna

Substantiv
lingvistik
ord eller mening som kan läsas både fram och baklänges, t ex 'ni talar bra latin'

Synonymer