nail down

nail down
nailed down
nailed down
Verb

Översättningar

Ordet nail down har 4 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom vardagligt
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
teknik
vardagligt
sjöfart
generell

Ordet nail down inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till nail down (inom teknik)

Ordet nail down inom vardagligt

succeed in obtaining a position

Synonymer till nail down (inom vardagligt)

Ordet nail down inom sjöfart

Synonymer till nail down (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till nail down (inom sjöfart)

Ordet nail down inom generell

Synonymer till nail down (inom generell)

Diskussion om ordet nail down