mad

maden

(-)(-)
Substantiv
jordbruk
mad
Strandäng, mad eller våtäng är en del av en strand där det växer höga gräs och örter. Strandängen utvecklas inom den zon som normalt ligger över vattenbrynet men som översvämmas vid högvatten. Marken är fuktig, men till skillnad från hos myrar är syretillgången vanligen så pass god att torv inte bildas

Synonymer
mad

Adjektiv
  • "she gets mad when you wake her up so early"
  • "mad at his friend"

Synonymer