frantic

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet frantic

  • "something frantic in their gaiety"
  • "frantic with anger and frustration"

Ordet frantic har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
  • Inom kemi
bildligt
generell
kemi

Ordet frantic inom generell

excessively agitated; transported with rage or other violent emotion

Översättningar (inom generell)

Synonymer till frantic (inom generell)

Möjliga synonymer till frantic (inom generell)

Ordet frantic inom kemi

Synonymer till frantic (inom kemi)

Möjliga synonymer till frantic (inom kemi)

Diskussion om ordet frantic

  • - 2010-12-25

    frenetisk