droll

droller
Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet droll

  • "a droll little man with a quiet tongue-in-cheek kind of humor"

Vad betyder droll inom slang ?

comical in an odd or whimsical manner

Diskussion om ordet droll

  • - 2017-09-15

    munter