mängd

mängden

mängder

mängderna

Substantiv
Vanligast enhet
En mängd är en samling av objekt. De objekt som ingår i en mängd kallas mängdens element. I axiomatisk mängdteori, till exempel Zermelo-Fraenkels mängdteori, finns ett antal axiom som fastställer hur mängder får bildas.

Synonymer

Vanlig matematik
  • "Den tomma mängden"
Mindre vanlig