löpa

löper

löpte

löpt

löp

Verb
Vanlig
snabbare än att gå

Synonymer

ekonomi
fortsätta tills vidare, om till exempel prenumeration

Synonymer

hundar

Synonymer
lipa

lipar

lipade

lipat

lipa

Verb

Synonymer

lipa
Visa bild Fotograf: Helen Hagland
Räcka ut tungan åt någon, som en hånfull gest

Synonymer

lapa

lapar

lapade

lapat

lapa

Verb

Synonymer

lumpa

lumpar

lumpade

lumpat

lumpa

Verb
vardagligt