komma

kommat

komman

kommana

Substantiv
typografi
Kommatecken (,) är ett skiljetecken som används i skrift för att åtskilja olika satser eller satsdelar i en mening.
 • Engelska
 • point [ matematik ]
 • comma [ typografi ]lomme

lommen

(-)(-)
Substantiv
botanik
lomme
Visa bild Fotograf: Sten

Somme

Namn

komma

kommer

kom

kommit

kom

Verb
Vanligast
 • "komma härnäst"
 • "Om de kan komma över rädslan för att tala offentligt så kan också du göra det!"
 • "komma sist"
 • "komma i slutet av"
 • "komma med ett förslag"
 • "komma till saken"
 • "komma iland"
 • "komma på marknaden"
 • "komma ifråga"
 • "komma till makten"
 • "komma i klammeri med rättvisan"
 • "komma närmare"
 • "komma på andra tankar"
 • "komma och gå"
 • "komma något gott utav"
 • "komma ner på jorden"
 • "komma in på universitetet"
 • "komma in i bilden"
 • "komma i normala gängor"
 • "komma i kontakt med"
 • "komma i drift"
 • "komma hit"
 • "come to a conclusion"
 • "komma fråm hjärtat"
 • "komma från allas håll"
 • "komma av sig själv"
 • "komma överens med"
 • "Hästen kom som nummer fem"
 • "Försäkra dig om at tidningen kommer ut i tid"
 • "Vad händer om din hemlighet kommer ut?"
 • "Jag kunde inte komma ur sängen imorse¨"
 • "Inte ett ljud kom från henne mun"
 • "stunden har kommit"
 • "komma tillsammans"
 • "komma hem tidigt"
 • "komma till saken"
 • "komma till pudelns kärna"
 • "komma ur takt"
 • "komma över"
 • "get in free"
 • "komma igång"
 • "komma i dåligt sällskap"
 • "komma fram"
 • "komma hem"
 • "komma bort"

Synonymer

homme

hommes

Substantiv
franska

Somme

Namn
battle of World War II (1944) battle in World War I (1916)

Synonymer