inkomma

inkommer
inkom
inkommit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet inkomma på svenska?

Presens: inkommer
Preteritum: inkom
Supinum: inkommit

Hur används ordet inkomma

  • "Förundersökningen är nu ute på slutdelgivning och försvaret har fyra veckor på sig att inkomma med eventuella krav på kompletteringar."
  • "– När Havs- och vattenmyndigheten i oktober 2019 gavs möjlighet att inkomma med synpunkter på regeringens kommande forskningspolitik föreslog vi tillsammans med Formas ( statligt forskningsråd, reds."
  • "När vi får in en ansökan finns det reglerat vad den sökande behöver inkomma med och i detta fall behöver man förutom exempelvis ritningar och skisser ha en veterinär kopplad till sig."
  • "Förundersökningsprotokollet är sedan ett par veckor ute på slutdelgivning hos försvaret, som har fram till den 19 april på sig att inkomma med synpunkter eller begäran om komplettereingar."
  • "Fortfarande finns det möjlighet att inkomma med synpunkter på planerna."
  • "Gävleanstalten anmodas nu av JO att inkomma med ett yttrande."
  • "Men om det är någonting som familjen upplever att vi har brustit allvarligt i så får de inkomma med ett ärende till oss, så får vi titta på det."
  • "Tio dagar till, det är vad allmänheten har på sig för att inkomma med synpunkter på de planerade höghusen på Åkerö i Leksand."
  • "Det innebär att allmänheten har fram till fredagen den 28:e juni på sig att ta del av detaljplanförslaget och om man så önskar, inkomma med skriftliga synpunkter till Leksands kommun."
  • "Senast den 23 februari måste Region Gävleborg inkomma med skriftliga svar på Konkurrensverkets frågor om regionens kritiserade webbteve-satsning."

Möjliga synonymer till inkomma