kollega

kollegan

kollegor (kolleger)

kollegorna (kollegerna)

Substantiv
Arbetskamrat på samma arbetsplats

Synonymer

Motsats